Hlavní témata

Rozhovor

Aktuality

Konference: Křižovatky architektury 2016 PDF Tisk Email
( 0 Hlasů )
Akce - Konference
Napsal uživatel Redaktor   

Kulturní krajina: proměny _tvorba_ ochrana

Dosavadní praxe projektování staveb v krajině včetně městského intravilánu není ideální. Především monofunkční a technicky orientovaný přístup je proto třeba nahradit postupem integrovaným, který bude brát v potaz všechny souvislosti řešení konkrétního problému či potřeby: počínaje sociálními a ekonomickými parametry konkrétní lokality a konče imperativy památkové ochrany. Krajina, ať už městská či mimo lidská sídla, je nikoli jen terén k realizaci více či méně utilitárních projektů, ale především nositelem kulturních hodnot: identity místa a jeho paměti.  Potřeba ochrany rázu a kvality krajiny přitom nevyžaduje jen změnu v myšlení výkonných orgánů státní správy a samosprávy, ale hlavně jiný – dnešní terminologií holistický - přístup k územnímu plánování. Právě územní plán je totiž základním nástrojem k zachování a tvorbě takové krajiny, s níž se její obyvatelé mohou identifikovat. Mj. to bude vyžadovat užší a nepochybně i méně předsudečnou spolupráci a komunikaci mezi politickou sférou, širokou veřejností a odborníky.

Letošní 8. ročník konference Křižovatky architektury, který se koná pod názvem „Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana“, má ambici takovou vícestrannou diskusi podpořit. Vystoupení řady představitelů politického života, státní správy, vedení měst a obcí a samozřejmě profesí, především architektů a urbanistů, jí nepochybně může dodat řadu nových impulsů.

Hlavními tématy budou: systémy sídelní zeleně, plánování městské krajiny, kvalita městské krajiny a dotační tituly.

 

V programu vystoupí např.: Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury, Pavla Melková, IPR PRAHA, Petr Palička, Penta Investments, Dan Jiránek, Svaz měst a obcí ČR. V diskusním panelu věnovaném dotačním titulům se účastníci mohou těšit na Kláru Dostálovou, náměstkyni MMR, Vladimíra Dolejského, náměstka MŽP a Pavla Sekáče, náměstka MZe.

 

Konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY se koná 2. 6. 2016 v Praze. Součástí programu bude též diskusní panel se zástupci měst a obcí. K diskusi zveme nejen všechny zájmové skupiny, kterými jsou především zástupci měst a obcí, státní správy, dále památkáři, architekti, urbanisti, projektanti, akademická obec, developeři, studenti i média, ale také širokou veřejnost.

 

ISSS/V4DIS 2016 – 19. ročník renomované konference je minulostí PDF Tisk Email
( 0 Hlasů )
Akce - Konference
Napsal uživatel Redaktor   

Praha 6. dubna 2016 – V královéhradeckém kongresovém centru Aldis skončil v úterý 5. dubna odpoledne 19. ročník konference ISSS, jedné z největších akcí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy, kterou již potřinácté doplnila i visegrádská konference V4DIS. Každoročně se zde schází politici, vedoucí pracovníci ministerstev, hejtmani, primátoři, šéfové státních organizací, poslanci Parlamentu ČR i hosté ze zahraničí se zástupci veřejné správy, odborníky na informatizaci i dodavateli technologií a služeb do segmentu státní správy a samosprávy. Jedním z významných účastníků letošního ročníku byla i komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví EK Věra Jourová, která je zároveň členkou unijního týmu „Digital Single Market Project“. Podle předběžných statistik se během dvou dnů konference zaregistrovalo 2372 účastníků, zaznělo přes 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představila firem a organizací včetně oficiální delegace několika tchajwanských společností pod hlavičkou Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře.

 

„Konference ISSS si vybudovala renomé, které přesahuje hranice regionu či naší republiky,“poznamenala eurokomisařka Věra Jourová v odpovědi na otázku redakce jednoho z mediálních partnerů konference. „Jsem ráda, že nejsem první členkou Evropské komise, která se konference účastní, a zároveň nejde ani o mou první účast – bude pro mě zajímavé navázat na mé vystoupení z roku 2014 i uvedením širší, evropské dimenze.“

 

Slavnostní zahájení a přehlídka osobností

Největší počet vzácných hostů se sešel na podiu Velkého sálu při slavnostním zahájení konference, které je každoročně jednou z nejsledovanějších částí programu. Příležitost k úvodní zdravici dostali již tradičně primátor Zdeněk Fink, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, hejtman Lubomír Franc jménem Asociace krajů ČR a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová zastupující zde vládu. Klíčovou částí úvodního bloku bylo vystoupení komisařky Věry Jourové, která se vedle zmínky o digitálním jednotném evropském trhu věnovala především otázkám bezpečnosti a ochrany dat. Oficiální část slavnostního zahájení pak uzavřel jménem ministra vnitra jeho náměstek Jaroslav Strouhal.

V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si mohli účastníci konference vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, předseda ČÚZK Karel Večeře, podpredseda Košického samosprávného kraje István Zachariaš, náměstkyně MV ČR Jana Vildumetzová, náměstek MV ČR Josef Postránecký, náměstek MZe ČR Zdeněk Adamec, náměstek MPSV Robert Baxa, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl, poslanec a předseda hospodářského výboru sněmovny Ivan Pilný, ředitel odboru hlavního architekta e-governmentu MV Petr Kuchař, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon nebo obchodní ředitel Cisco Systems ČR Ivo Němeček. Dlouholetý digitální šampion ČR Ondřej Felix převzal v závěru diskusní části z rukou Jaroslava Strouhala „Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos k rozvoji e-governmentu“ a poté celé slavnostní zahájení uzavřel ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín, který všechny posluchače zaujal zajímavým přirovnáním:

 

„Vzhledem k tomu, že jsme v Hradci Králové, chtěl bych vzpomenout architekta Josefa Gočára. On ve své době, kdy zde bylo registrováno 137 automobilů, navrhl okruh, po kterém sem jezdíte, na průjezdnost 35 tisíc vozů. Dokonce je to opravdu okruh, který nekončí někde v lesích. Zásluhu na tom měli tehdejší hradečtí radní, kteří mu dali důvěru a nechali ho pracovat. Myslím si, že toto je velice vhodná paralela s naším IT světem. Je vynikající, když lidé, kteří vědí, co tvoří, jako je třeba právě Ondřej Felix, dostanou důvěru a mohou své myšlenky a nápady někam posunout. Když jeho nadřízení a stát mu moudře umožní tyto záměry plnit. Přál bych si, aby na všech úrovních veřejné správy byli takto moudří radní a politici, kteří nechají ty, kdo tomu rozumí, dělat, co umějí nejlépe. A je jedno, zda je to Josef Gočár nebo Ondřej Felix.“

 


Strana 1 z 53
Banner
reklama

Přihlášení / Odhlášení

Aktuální číslo

krizovatky architektury_200.jpg

Tiskové zprávy

Vzorový výtisk

Jěště neznáte náš časopis?

Klikněte zde a objednejte si vzorový výtisk zdarma.

Doporučte nás

Budeme rádi pokud doporučíte server PVS ostatním. Email adresy přijímatelů oddelte čárkou bez mezery.